Nooduitgang bord

Nooduitgang borden
Het is een wettelijke verplichting dat er een juiste nooduitgang markering in het pand aanwezig is welke te allen tijde zichtbaar moet zijn. Voor het ontvluchten van een gebouw tijdens een calamiteit is een duidelijk zicht- en herkenbare vluchtrouteaanduiding van levensbelang.

Nooduitgang borden
Het is een wettelijke verplichting dat er een juiste nooduitgang markering in het pand aanwezig is welke te allen tijde zichtbaar moet zijn. Voor het ontvluchten van een gebouw tijdens een calamiteit is een duidelijk zicht- en herkenbare vluchtrouteaanduiding van levensbelang.

Een calamiteit gaat vaak gepaard met stroomuitval. In het donker is iedereen snel gedesoriënteerd ook al is dat in een pand waar men jarenlang werkt. Als daar ook nog rookontwikkeling bij komt en de mogelijke paniek die daar bij komt kijken is het zaak dat men het pand op een snel en een zo veilig mogelijk manier het pand verlaat.

Wij maken gebruik van nalichtende veiligheidssignalering deze worden meestal laag bij de grond geplaatst omdat men tijdens het ‘’vluchten’’ de paden volgt, obstakels vermijd en dus laag naar de grond georiënteerd is.

De wettelijke bepalingen staan geschreven in de ISO 3864 art. 1 en art. 2 van 1999 is hierin vooruitstrevender dan de Europese regelgeving, voor wat betreft standaardisering.

Bovendien heeft de Europese raad in 1989 beslist, dat alle richtlijnen om de 5 jaar dienen te worden herzien naar de stand der  techniek , zo ook de richtlijn 92/58/EG en de Arbo-regeling. De in dezekaders afgebeelde borden zijn de uitkomst, mede doordat deze borden en beeldkentekens ook worden toegepast aan boord van schepen en in de offshore industrie.

De intrinsieke  kenmerken van nooduitgangborden 
- Borden, te allen tijde zichtbaar, groene  rechthoek;
- Het beeldkenteken wit en gecentreerd te plaatsen op de achtergrond;
- De groene kleur dient tenminste 50% van het oppervlak van het bord te beslaan;
- Verklarende tekst in witte letters op een groene, rechthoekige achtergrond, onder of naast de afbeelding.

Nooduitgang rechts € 5,60 Bekijk
DEV41
Nooduitgang rechts
Nooduitgang links € 5,60 Bekijk
DEV42
Nooduitgang links
Nooduitgang rechtdoor € 5,60 Bekijk
DEV43
Nooduitgang rechtdoor
Nooduitgang links € 5,60 Bekijk
DEV44
Nooduitgang links
Nooduitgang rechtdoor € 5,60 Bekijk
DEV46
Nooduitgang rechtdoor
Nooduitgang rechtsboven € 5,60 Bekijk
DEV47
Nooduitgang rechtsboven
Nooduitgang linksboven € 5,60 Bekijk
DEV48
Nooduitgang linksboven
Nooduitgang rechtsonder € 5,60 Bekijk
DEV49
Nooduitgang rechtsonder
Nooduitgang linksonder € 18,60 Bekijk
DEV50
Nooduitgang linksonder